zespół terapeutyczny
Hanna Lisowska i Sabina Grzymowicz

Sabina Grzymowiczpsycholog i psychoterapeuta psychoanalityczny.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz czteroletnie Szkolenie Psychoterapeutyczne organizowane przez Zakład Terapii Rodzin CM UJ afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła również czteroletnie Studium Psychoterapii Analitycznej afiliowane przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalityczej i zdobyła certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego.
Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała na stażach w oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych (CM UJ, IPiN), pracowała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR, w Centrum Psychoterapii (poradnia i oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych Szpitala Nowowiejskiego) oraz w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Prowadzi terapię osób dorosłych i terapię par. Konsultuje i pracuje z rodzinami i dziećmi.

Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest pomoc rodzinie na różnych etapach życia.

Prowadzi warsztaty umiejętności rodzicielskich.
Pracuje również w języku angielskim.

certyfikatSG

Hanna Lisowskapsycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna.Hanna-Lisowska

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Odbyła czteroletnie szkolenie podyplomowe w Studium Psychoterapii Analitycznej, afiliowane przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalityczej. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy oraz w klinikach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Do 2015 roku była zatrudniona w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie konsultowała pacjentów oraz prowadziła psychoterapię indywidualną w Poradni Leczenia Nerwic oraz współprowadziła intensywne krótkoterminowe grupy psychoterapeutyczne w ramach oddziału dziennego. Wiele lat pracowała również w Instytucie Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości Inzpiro. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest certyfikowanym psychoterapeutą tego towarzystwa (nr 121).

certyfikat Hanna Lisowska

Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię grupową, pracuje także w języku angielskim.