zespół terapeutyczny
Hanna Lisowska i Sabina Grzymowicz

Zapraszamy osoby, które:

Rodzaje oferowanej przez nas pomocy:

Konsultacje indywidualne (również przez Skype) – to spotkania poprzedzające każdy rodzaj pracy terapeutycznej. Ich celem jest zorientowanie się w problematyce pacjenta oraz dobranie najbardziej odpowiedniej formy pomocy. Pacjentowi dają one również możliwość zapoznania się z rodzajem pracy oferowanej przez terapeutę. Na podstawie przebiegu konsultacji obie strony podejmują decyzję dotyczącą możliwości dalszej współpracy. Konsultacje trwają 50 minut i najczęściej odbywają się w trakcie 3 spotkań.

Konsultacje par – nastawione są na wzajemne poznanie się zgłaszającej się pary i terapeutów, wspólne określenie problemu, ustalenie zasad dalszej terapii. W niektórych przypadkach konsultacje są rodzajem mediacji i stwarzają parze będącej w konflikcie możliwość ustalenia zasad dalszego funkcjonowania. Konsultacje par prowadzone są przez dwóch terapeutów, trwają zazwyczaj około półtorej godziny.

Indywidualna terapia krótkoterminowa – to seria spotkań odbywających się raz w tygodniu przez 50 minut, przez określony czas (np. trzy miesiące) . Ten rodzaj terapii stosowany jest w takich sytuacjach, jak nagły kryzys (np. rozstanie, rozwód, nagła śmierć kogoś bliskiego, jakakolwiek utrata, z którą trudno sobie poradzić, choroba), niedawne pojawienie się objawów utrudniających satysfakcjonujące funkcjonowanie (np. lęk, obniżony nastrój, bezsenność, niezrozumiałe dolegliwości fizyczne), nagła zmiana sytuacji życiowej, konieczność podjęcia trudnej decyzji.

Indywidualna terapia długoterminowa – spotkania odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu, trwają 50 minut. Ten rodzaj terapii proponowany jest pacjentom, którzy od dłuższego czasu borykają się z różnymi trudnościami lub dolegliwościami. Praca nastawiona jest na głębsze poznanie przyczyn cierpienia pacjenta.  Czasu trwania terapii długoterminowej nie określa się na początku leczenia.

Terapia par – przeznaczona dla par i małżeństw przeżywających trudności, nastawiona na zrozumienie i poprawę wzajemnych relacji. Praca opiera się na założeniu, że dwoje ludzi wspólnie tworzy całość, wnosząc bagaż swoich doświadczeń i przeżyć, które oddziałują na związek. To, co wspólne i to co indywidualne silnie wpływa na parę, a terapia służy lepszemu zrozumieniu wzajemnych zależności, pozwalając jednocześnie wprowadzać zmiany służące poprawie relacji. Ta forma terapii jest zalecana osobom przeżywającym trudności w związku (komunikacyjne, emocjonalne i inne), parom będącym w separacji lub w trakcie rozwodu, ale też parom borykającym się z różnego typu sytuacjami kryzysowymi (np.: choroba, trudności z zajściem w ciążę, trudności w podejmowaniu decyzji etc). Służy ona zbudowaniu porozumienia, lepszego wzajemnego rozumienia i funkcjonowania. Zalecana również w trudnościach rodzicielskich. Terapia prowadzona jest przez dwóch terapeutów: Sabinę Grzymowicz i Andrzeja Wichrowskiego.

Pracujemy również w język angielskim. Gdy istnieje taka potrzeba, polecamy pacjentom konsultację psychiatryczną. Uważamy, że farmakoterapia może stanowić właściwe, a czasami niezbędne dopełnienie pracy psychoterapeutycznej. Wszystkie rodzaje udzielanej przez nas pomocy są odpłatne.